تبلیغات


ستاره 125: دی ماه شیرین

* طبق معمول چند روز اخیر هی داریم از اب و هوا صحبت میکنیم، یهویی بی مقدمه میگه آخه تو این سرما چه وقت بدنیا اومدن بود؟ نمیدونم چرا، ولی خیلی به دلم نشست حرفش

* من اگر فامیلیم «آبدار» بود یک روزم تحملش نمیکردم، چه برسه برم آدم نسبتا معروفی بشم و هی سخنرانی کنم و اسمم بیاد تو سایتهای خبری، واقعا چرا؟

* از یکی از همکارام خیلی شاکیم، چند وقته با کاراش بدجوری رو مخمه، چکارش کنم آخه؟ همسن پدر جان هست و با درجه بالایی از مقامات کشوری و لشکری

* آخر هفته مرخصی ام، شایدم رفتیم یه وری، شمالی، جنوبی، جایی، البته اگر خواب اجازه بده

* فردا روز مهمیه، برام دعا کنید ...
منبع این نوشته : منبع