تبلیغات


او

بهم میگه عزیزم و با همین یک کلمه غرق در  رویاهای دوردست میشم، 

راستی که مدتهاست فراموش کرده بودم میتونم عزیز کسی باشم،

فراموش کردم همیشه و در همه حال آدمهای خوب و نابی تو زندگیم بودن که فقط با یک کلمه ی ساده عجیب حال دلمو خوب کردن، خدایا شکرت که با وجود او آرامشی بی نظیر در  روزهای سخت زندگیم  جاری کردی...منبع این نوشته : منبع